Osoby prowadzące swoją działalność w sieci, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że email marketing - element kompleksowej strategii komunikacji z klientem spełnia wiele funkcji. To narzędzie, które służy do przekazywania informacji, jak również budowania trwałej relacji, zarówno ze stałymi, jak i potencjalnymi odbiorcami.

Email marketing stanowi medium internetowe o ogromnym zasięgu. Dzięki niemu możliwe jest zbudowanie bardzo dużej liczby odbiorców, znajdujących się w dowolnym miejscu. Działania prowadzone w ramach email marketingu są bardzo skuteczne. Według przeprowadzonych badań, kampanie mailingowe są nie tylko opłacalne, ale przede wszystkim korzystnie wpływają na ruch odbywający się na stronie internetowej. Email marketing stanowi doskonałe narzędzie do budowania stałej relacji z klientem, jak również pozyskiwania nowych odbiorców. Dzięki wiadomościom mailowym rozsyłanym na bieżąco do wybranej grupy osób, można przekazywać informacje o nowościach, promocjach, jak również różnego typu działaniach, prowadzonych przez firmę działającą w sieci.

Email marketing - element kompleksowej strategii komunikacji z klientem. Sposoby na budowanie bazy odbiorców

Prawidłowo wdrożony email marketing wyróżnia się najwyższym wskaźnikiem ROI, czyli zwrotu z inwestycji. Masowe wysyłanie wiadomości mailowych nie wiąże się z ponoszeniem przez firmę, działającą w sieci, dużych kosztów. Do najpopularniejszych narzędzi stosowanych w kompleksowej strategii komunikacji z klientem, odbywającej się w ramach prowadzonego email marketingu, zalicza się newsletter, jak również mailing. Pierwszy z nich to najlepsza metoda na utrzymanie długofalowych relacji z potencjalnymi klientami. Mailing polega na wysyłaniu wiadomości w postaci newsów, komunikatów, jak również powiadomień o jednorazowych wydarzeniach czy planowanych akcjach. Powyższe działania odnoszą oczekiwany skutek. Dzięki temu email marketing uznawany jest za jedno z najskuteczniejszych narzędzi, przeznaczonych do komunikacji z wybranymi odbiorcami.

Czytaj również: Dlaczego email marketing?

Komunikacja z klientem w ramach prowadzonych działań zaliczanych do email marketing, obejmuje różne sposoby budowania długofalowych relacji z wybraną grupą odbiorców. Pozwala to na stworzenie bazy stałych klientów, jak również cykliczne poszerzanie jej o nowe osoby.